top of page

Metody płatności

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady i warunki dokonywania płatności za towary zakupione w sklepie internetowym sklep.spazone.pl, zwanym dalej "Sklepem".

1.2 Wszystkie ceny podawane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

1.3 Sklep oferuje następujące metody płatności: przelew tradycyjny, płatność kartą płatniczą, płatność elektroniczna oraz płatność przy odbiorze.

1.4 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Metod Płatności. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

2. Przelew tradycyjny

2.1 Płatności przelewem tradycyjnym należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego Sklepu.

2.2 W tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko Kupującego.

2.3 Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.

3. Płatność kartą płatniczą

3.1 Płatności kartą płatniczą są obsługiwane przez system płatniczy [nazwa systemu płatniczego], z którego usług korzysta Sklep.

3.2 Sklep nie przechowuje danych dotyczących numeru karty płatniczej Kupującego.

4. Płatność elektroniczna

4.1 Płatności elektroniczne są obsługiwane przez system płatniczy [nazwa systemu płatniczego], z którego usług korzysta Sklep.

4.2 Sklep nie przechowuje danych dotyczących numeru konta bankowego Kupującego.

5. Płatność przy odbiorze

5.1 Płatność przy odbiorze jest możliwa tylko w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego w punkcie sprzedaży.

5.2 Płatność przy odbiorze może być dokonana gotówką.

5.3 W przypadku płatności przy odbiorze, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny towarów przed odbiorem zamówienia.

6. Postanowienia końcowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Metod Płatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

6.2 Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Metod Płatności przed dokonaniem zakupów w Sklepie.

6.3 W przypadku wątpliwości dotyczących formy płatności lub innych kwestii związanych z płatnościami, Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem za pomocą dostępnych form kontaktu wskazanych na stronie internetowej Sklepu. Sklep udzieli Kupującemu odpowiedzi w jak najkrótszym czasie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania zapytania.

6.4 Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zawieszenia lub ograniczenia udostępniania poszczególnych metod płatności bez podania przyczyny.

6.5 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z błędów lub opóźnień związanych z płatnościami.

6.6 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z dokonaną płatnością, Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia.

6.7 Wszelkie spory wynikłe z umowy sprzedaży lub stosowania niniejszego Regulaminu Metod Płatności będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

6.8 Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia [data], zastępując wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu Metod Płatności.

bottom of page