top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Polityka prywatności

Spa Zone Sp. Z O.O. gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych dla użytkowników odwiedzających stronę internetową www.sklep.spazone.pl, a zamieszczone poniżej informację gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

2. Zbieranie i wykorzystywanie informacji

Spa Zone Sp. Z O.O. jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych w tym serwisie. Spa Zone Sp. Z O.O. nie będzie tych informacji sprzedawał, wydzierżawiał ani udostępniał osobom trzecim w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej.

3. Anonimowość

Internauci korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi do czasu aż zadecydują, że chcą się zalogować. Informacje zawarte w logach systemowych są przez Spa Zone Sp. Z O.O. wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszego serwera.

4. Cookies

Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail. Spa Zone Sp. Z O.O. może używać cookies do rozpoznania użytkowników, którzy wielokrotnie odwiedzają naszą stronę oraz do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu przez użytkowników.

5. Zamówienia

W celu uzyskania dostępu do wszystkich usług dostępnych w serwisie, niezbędne jest zalogowanie się za pomocą hasła. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszych usług.

Założenie konta na www.sklep.spazone.pl wymaga podania informacji o użytkowniku poprzez wypełnienie formularza, w którym należy podać informacje kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail)

Informacje zawarte w formularzu są wykorzystywane przez Spa Zone Sp. Z O.O. do kontaktów z użytkownikami serwisu oraz ciągłego dostosowywania zawartych na stronie informacji do potrzeb i oczekiwań naszych użytkowników.

6. Subskrypcje

Aby utrzymać pewne informacje o naszej firmie, konieczne jest podanie przez użytkownika swojego adresu e-mail. Adres ten będzie wykorzystywany przez Spa Zone Sp. Z O.O. tylko w celu wysyłania żądanych informacji. Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z tej usługi, może w każdej chwili anulować subskrypcję.

7. Ochrona danych i zachowanie poufności

Wszystkie dane o użytkownikach uzyskane przez Spa Zone Sp. Z O.O. za pośrednictwem tego serwisu są przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Jednocześnie prosimy o zachowanie ostrożności przy opuszczaniu naszego serwisu, aby nikt postronny nie mógł wykorzystać lub zmienić Twoich informacji. Prosimy też o zachowanie ostrożności w udostępnianiu ich osobom trzecim.

8. Zmiany w zasadach zachowania poufności

Spa Zone Sp. Z O.O. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym oświadczeniu.

W związku z tym prosimy użytkowników o okresowe sprawdzanie treści oświadczenia w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

9. Prawa autorskie

Wszelkie prawa do serwisu www.sklep.spazone.pl w tym do wszelkich jego elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr. 80, poz 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U z 2003r. Nr. 153 poz. 1503 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U z 2001r. Nr. 128, poz. 1402, z późn. zm.)

bottom of page